En sammanfattning av all information om att ta flygcertifikat PPL/LAPL hos Kalmar Flygklubb finner du i detta dokument:
PPL_LAPL information EASA 2020

Kontaktperson för flygskolan är skolchef Christer Siverud (christer@sivek.se, 070-650 67 11).

Flygcertifikat

I Kalmar Flygklubb kan du ta flygcertifikat, antingen PPL som berättigar dig att flyga enmotorigt flygplan upp till 5700 kg eller LAPL som berättigar dig att flyga enmotorigt flygplan upp till 2000 kg. PPL är grunden för vidare utbildning till trafikflygare medan LAPL är för ”vanliga” hobbyflygare och ger en billigare och snabbare utbildningsväg.

Båda certifikaten gäller i dagsljus under ”vackert väderbetingelser”. Utbildningen kostar ca 100 000 kronor för PPL och ca 70 000 kronor för LAPL och innehåller både teori och praktisk utbildning. Du kan även komplettera med mörkerbehörighet (NQ).

Krav för flygutbildning

För att få påbörja flygutbildning krävs följande:

  • Ålder minst 17 år.
  • Medlem i Kalmar Flygklubb
  • Medicinskt intyg från flygläkare
  • Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret (Lämnas i oöppnat kuvert till skolchefen)

Praktiskt utbildning

Den praktiska utbildningen genomförs med flyglärare i klubbens moderna 2-sitsiga Diamond DA-20 Katana. För PPL måste man flyga minst 45 timmar (varav 10 ensam) och för LAPL minst 30 timmar (varav 6 ensam).

Efter genomgången utbildning avlägger man ett flygprov för en kontrollant från Transportstyrelsen, ungefär som när man kör upp för körkort. Innan man får flyga ensam, måste den teoretiska utbildningen vara godkänd.

Teoretisk utbildning

Den teoretiska utbildningen läser du som distansstudier i flygklubben. Distansstudierna kan påbörjas när som helst under året.