Kursen börjar med teorikurs under ca 4 timmar där väder, human factors och navigering under mörker gås igenom.

Hela flygutbildningen är på 5 timmar för PPL och 10 timmar för LAPL.

Mörkerflygutbildningen för LAPL börjar med 5 timmars instrumentutbildning motsvarande kursen för PPL.

Mörkerutbildningen fortsätter därefter för PPL och LAPL med 3 timmar DK där vanlig manövrering, lågfart, branta svängar och instrumentfel lärs ut plus en navigering på ca 1 timme.

Avslutningsvis gör eleven 5 EK flygningar i varvet.

Kontakta skolchef Christer Siverud vid intresse.