Christer Siverud
, skolchef, flyg- och teorilärare
070 – 650 67 11, christer@sivek.se

Började segelflyga 1968, blev lärare 1972, aerobatic, molnflygning, bogsering, TMG m.m. Fortsatte med motorflyg 1990 och har IR, lågflyg och FI. Totalt ca 4000 tim. Flyglärare LAPL/PPL, NQ, all differance training, lärarledd timme, inflygningar, språkkontrollant, FCL kontrollant etc.


Tommy Andersson
, flyg- och teorilärare, säkerhetsövervakare
070 – 798 17 98, andersson.kalmar@gmail.com

Bakgrund som segelflygare, motorflygare och fältflygare. Flyglärare för PPL/LAPL, NQ, lärarledd timme, inflygningar, FCL kontrollant etc.