Magnus Hellström, ordförande
ordf@kfk.se

Hans Bäck, vice ordförande

Hans Alvarsson
hansilenhovda@gmail.com

Mats Eriksson, kassör
072 – 732 58 58
mats@mebpl.se

Anders Thulin, sekreterare
070 – 628 21 77
andersthulin5@gmail.com

Jonas Rudman, suppleant
070 – 553 54 11
jonas@ekopellets.se

Niclas Möller, suppleant, vice kassör
070 – 339 18 22
niclasmoller@me.com

David Hild, suppleant
0739 – 906 106
hild.david@gmail.com

Christiane Schinabeck, suppleant, vice sekreterare

Övriga funktioner

Martin Hoffmann, motorflygchef
070 – 303 40 12
martin.h4u@gmail.com

Love Nirbrant, webbansvarig
webb@kfk.se