Teoriutbildningen består av några lärarledda lektioner i klubbhuset på Kalmar flygplats plus mycket självstudier. Kursen pågår året runt och man kan börja med vilket ämne som helst enligt ett rullande schema. Kursen är på minst ca 140 timmar men räkna med det dubbla.
Denna kursen måste du gå om du ska ta LAPL eller PPL certifikat.

Man läser följande ämnen:

  • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Luftfartyg generellt
  • Prestanda och färdplanering
  • Människans förutsättningar och begränsningar
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Flygoperativa procedurer
  • Flygradiotelefoni

Kursplan

Kursen är uppdelad i 4 block med 2-3 ämnen i varje block där man börjar med en lärarledd lektion och därefter egna självstudier under 4-6 veckor. Under självstudierna finns lärare tillgänglig på email för frågor och hjälp. Sedan avslutas blocket med en lärarledd lektion där man gör skolprov och sedan en två veckors period då man gör Transportstyrelsens prov innan man fortsätter med nästa block. Eleven kan själv välja att göra proven senare men det rekommenderas inte.

Litteratur

Kursmaterialet består av teoripaketet från Pilotshop som läses på distans. Dessutom kan man skaffa flygpaketet för LAPL/PPL samtidigt och Svenska Flygfält med rättningstjänst.

Teoriprov

Man gör ett ”skolprov” i klubbens regi i varje ämne för att bevisa att man har tillräcklig kompetens i varje ämne innan man genomför Transportstyrelsens teoriprov via dator. Proven består av 20 frågor på svenska med 4 svarsalternativ där man ska välja rätt svarsalternativ. Kravet för godkänd är minst 80% rätt på skolprov och 75% på Transportstyrelsens prov. Man får göra om teoriprovet max 4 gånger, om det behövs.
Teoriproven avläggs hos examinator Birgitta Siverud 0480-88088 birgitta.siverud@gmail.com.
Samtliga teoriprov måste avläggas inom 18 månader, och man måste göra uppflygningen inom två år efter sista godkända teoriprov.