Den praktiska utbildningen bedrivs av våra flyglärare för en kvalitetsmässig och kontinuerlig flygutbildning. Innan du får flyga upp för kontrollant måste du ha klarat av teoriutbildningen och ha godkänt medicinskt certifikat.

Utbildningen utgår från ett schema indelat i block med olika lektioner. Flygläraren väljer vad som ska ske under lektionen anpassat till bland annat väder. En typisk flyglektion börjar med en genomgång av lektionen och förberedelse av flygplanet. Därefter följer c:a en timmes flygning med efterföljande återkoppling.

Med PPL certifikat får du flyga klubbens flygplan eller andra en-motoriga propellerflygplan upp till 5700kg och ta med dig 19 passagerare. Du kan också vidareutbilda dig till mörkerbehörighet, kommersiellt flygcertifikat, tvåmotor behörighet och instrumentbevis.

Nedanstående skall endast ses som en lista på de olika lektioner som kan förekomma. Antalet lektioner brukar sluta på mellan 45-55h.

Block 1 – Grunderna i flygning

 • Orientering i flygplanet, daglig tillsyn, säkerhetsregler
 • Rodrens verkan, motoreffekt, trimning, planflykt
 • Stigning/glidflykt/motorplane
 • Rodrens verkan i sväng, normala svängar
 • Navigeringsflygning, kartläsning
 • Normala svängar i stigning och plané
 • Flygning i låg fart med stall och vikning
 • Flygning med klaff, motorplané, max fart, vindens inverkan

Block 2 – Start&landning, åtgärder vid nöd

 • Start och landning, landningsvarv
 • Start och landning, bedömningslandningar
 • Start och landning, bedömningslandningar, motorstörning vid start
 • Åtgärder vid nödläge, motorstörning under flygning
 • Sidvindslandningar

Block 3 – Ensamflygning och navigering

 • Start och landning, EK-flygning
 • Start och landning, EK i fältets närhet
 • DK-navigering
 • EK-navigering samt bedömningslandning

Block 4 – Flygning andra flygfält och instrument

 • Navigering, studs på främmande fält
 • Instrumentflygning, höjdhållning samt normala svängar
 • Instrumentflygning, Stigning, plané med svängar
 • EK-Navigeringsflygning
 • Navigeringsflygning, VOR/GPS
 • Instrumentrepetition, flygning med låg fart
 • Åtgärder, förfaringssätt vid nödsituation
 • Instrument, branta svängar, urgång ur onormala lägen
 • Start och landning på begränsade utrymmen
 • Instrumentflygning på grundinstrumenten
 • Flygning mot väderförsämring
 • Långnavigering
 • Kontroll före uppflygning
 • Uppflygning