Vid förnyelse av medical eller klassbehörighet ska kopia delges klubbens flygsäkerhetsansvarig via e-post till cert@kfk.se.

Språkbehörighet

Du ser giltighet i ditt cert. Giltighet beror på hur språkprovet gick, kan var 4, 6, 9 år eller oändligt. Om det inte är giltigt får du inte använda radio. För att förnya kontakta Lang. assessor Christer Siverud.

Klass

Klass SEP gäller i 24 månader, datum ser du i ditt cert. Du kan sända in förnyelse 30 dagar innan utgångsdatum utan att det påverkar nästa utgångsdatum. För att förlänga gäller följande:

För PPL: Under de sista 12 månader räknat från utgångsdatum ska du ha flugit minst 11 timmar själv. Dessutom en timme med lärare, någon gång under senaste 12 månaderna, totalt 12 timmar. Du behöver inte vänta tills du har 11 timmar!

För LAPL: Under senaste 24 månader löpande ha 12 timmar och 1 timme lärartimme, alltså totalt 13 timmar. Vänta inte med lärartimmen!

Medical

Det står på ditt medical certifikat när det går ut. Du kan förnya 45 dagar innan utan att det påverkar nästa utgångsdatum. Men tänk på att läkarna kan ha kö på en månad så var ute i tid.

Tänk på att ta med glasögon och glasögonrecept och ditt medical certifikat till läkaren.

En lista över flygläkare i Sverige hittar du på Transportstyrelsens hemsida.