Rapportering av händelser och tillbud är en viktig del i flygklubbens flygsäkerhetsarbete. Som befälhavare på ett luftfartyg är du dessutom skyldig att rapportera in flygsäkerhetsrelaterade händelser till Transportstyrelsen inom 72 timmar.

Rapportering till flygklubben görs via funktionen IRS på myWebLog och till Transportstyrelsen via deras hemsida.

Är du osäker på hur man gör för att rapportera en händelse så finner du en guide här:
Myweblog IRS – händelserapportering