Den praktiska utbildningen bedrivs av våra flyglärare för en kvalitetsmässig och kontinuerlig flygutbildning. Innan du får flyga upp för kontrollant måste du ha klarat av teoriutbildningen och ha godkänt medicinskt certifikat.

Utbildningen utgår från ett schema indelat i olika block med ett antal lektioner i varje block. Flygläraren väljer vad som ska ske under lektionen anpassat till bland annat väder. En typisk flyglektion börjar med en genomgång av lektionen och förberedelse av flygplanet. Därefter följer c:a en timmes flygning med efterföljande återkoppling.

Med LAPL certifikat får du flyga klubbens flygplan eller andra en-motoriga propellerflygplan upp till 2000kg och ta med dig 3 passagerare. Du kan senare ta mörkerbehörighet och utbilda dig till PPL certifikat om du vill vidareutveckla dig som pilot.

Nedanstående lista skall endast ses som ett exempel på de olika lektioner som kan förekomma. Antalet lektioner brukar ta mellan 30-35h.

Block 1 – Grunderna i flygning
•Orientering i flygplanet, daglig tillsyn, säkerhetsregler
•Rodrens verkan, motoreffekt, trimning, planflykt
•Stigning/glidflykt/motorplane
•Rodrens verkan i sväng, normala svängar
•Navigeringsflygning, kartläsning
•Normala svängar i stigning och plané
•Flygning i låg fart med stall och vikningar
•Flygning med klaff, motorplané, max fart, vindens inverkan

Block 2 – Start&landning, åtgärder vid nöd

•Start och landning, landningsvarv
•Start och landning, bedömningslandningar
•Start och landning, bedömningslandningar, motorstörning vid start
•Åtgärder vid nödläge, motorstörning under flygning
•Sidvindslandningar

Block 3 – Ensamflygning och navigering
•Start och landning, EK-flygning
•Start och landning, EK i fältets närhet
•DK-navigering

Block 4 – Flygning andra flygfält
•Navigering, studs på främmande fält
•EK-Navigeringsflygning
•Navigeringsflygning, VOR/GPS
•Start och landning på begränsade utrymmen
•Flygning mot väderförsämring
•Kontroll före uppflygning
•Uppflygning