För närvarande erbjuder vi bara distanskursen för teori LAPL/PPL pga bristande intresse för denna kurs. Läs mer om distanskursen!

Teoriutbildningen består av lärarledda lektioner i klubbhuset på Kalmar flygplats plus självstudier. Kursen brukar börja i september och avslutas i april- maj, vanligen två lärarledda kvällar i veckan, totalt ca 100 timmar. Dessutom måste eleven själv studera minst lika mycket så man klarar proven.
Denna kursen måste du gå om du ska ta LAPL eller PPL certifikat.

Man läser följande ämnen:

• Flygningens grundprinciper, aerodynamik
• Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
• Luftfartyg generellt
• Prestanda och färdplanering
• Människans förutsättningar och begränsningar
• Meteorologi
• Navigation
• Flygoperativa procedurer
• Flygradiotelefoni

Kursplan

Kursen är uppdelad i 4 block med 2-3 ämnen i varje block där man börjar med lärarledda lektioner och egna självstudier under 4-6 veckor. Sedan följer en två veckors period där man gör skolprov och Transportstyrelsens prov innan man fortsätter med nästa block. Eleven kan själv välja att göra proven senare men det rekommenderas inte.

Litteratur

Kursmaterialet för beställs från KSAB, www.pilotshop.se. Hela paketet innehåller läroböcker, flygdagbok, kartor och annat material man behöver. Dessutom kan man skaffa Svenska Flygfält med rättningstjänst.

Teoriprov

Man gör ett ”skolprov” i klubbens regi i varje ämne för att bevisa att man har tillräcklig kompetens i varje ämne innan man genomför Transportstyrelsens teoriprov via dator. Proven består av 20 frågor på svenska med 4 svarsalternativ där man ska välja rätt svarsalternativ. Kravet för godkänd är minst 75% rätt på skolprov och Transportstyrelsens prov. Man får göra om teoriprovet max 4 gånger, om det behövs.
Teoriproven avläggs hos examinator Birgittta Siverud 0480-88088 birgitta.siverud@gmail.com.
Samtliga prov måste avläggas inom 18 månader, och man måste göra uppflygningen inom två år efter godkända teoriprov.