Språkbehörighet

Du ser giltighet i ditt cert. Giltighet beror på hur språkprovet gick, kan var 4, 6, 9 år eller oändligt. Om det inte är giltigt får du inte använda radio. För att förnya kontakta Lang. assessor Christer Siverud.

Klass

Klass SEP gäller i 24 månader, datum ser du i ditt cert. Du kan sända in förnyelse 30 dagar innan utgångsdatum utan att det påverkar nästa utgångsdatum. För att förlänga gäller följande:

För PPL: Under de sista 12 månader räknat från utgångsdatum ska du ha flugit minst 11 timmar själv. Dessutom en timme med lärare, någon gång under senaste 12 månaderna, totalt 12 timmar. Du behöver inte vänta tills du har 11 timmar!

För LAPL: Under senaste 24 månader löpande ha 12 timmar och 1 timme lärartimme, alltså totalt 13 timmar. Vänta inte med lärartimmen!

Medical

Det står på ditt medical certifikat när det går ut. Du kan förnya 45 dagar innan utan att det påverkar nästa utgångsdatum. Men tänk på att läkarna kan ha kö på en månad så var ute i tid.

Tänk på att ta med glasögon och glasögonrecept och ditt medical certifikat till läkaren.

Flygläkare

Här är några flygläkare som finns i vårt närområde. Angivna priser är cirkapriser och kan ha ändrats sedan denna information publicerades. En fullständig lista över flygläkare i Sverige samt kontaktuppgifter finns på Transportstyrelsens hemsida.

Magnus Rahm, Kungsmarkens Vårdcentral Karlskrona. Pris 2300 kr.

Stefan Rustscheff, Anova Växjö. Pris 1660 kr.

Sven Johansson, Skillingaryd. Pris 1500 kr.

Axel Åhrberg, AME-praktik Ronneby. Pris 1800 kr, extra för vilo EKG 500 kr, audiogram 500 kr och medial 560 kr. Enbart kontant betalning!

Anders Svensson, Linköping. Kostar 1200 kr.