R52 Solliden

R52 Solliden

Observera att restriktionsområdet över Solliden (R52) fr o m 2019-06-20 har ändrats. Höjden är sänkt till GND-2000ft och området har även blivit lite mindre.

Spaka-själv-dag 22/9

Spaka-själv-dag 22/9

OBS! På grund av blåsten är spaka-själv-dagen flyttad till imorgon, söndag 23/9 kl 11-15! Lördagen den 22/9 kl 11-15 anordnar Kalmar Flygklubb en spaka-själv-dag för dig som är intresserad av att ta flygcertifikat och vill testa hur det är att flyga ett av våra en-motoriga propellerflygplan, givetvis med en erfaren flyglärare vid din sida. En flygning varar ca 30 min och

FVÖ 18

FVÖ 18

Den 25-30 maj genomförs den militära flygövningen FVÖ 18 i vårt närområde. Information om övningen och de upprättade restriktionsområdena finns i AIP AIRAC SUP 37/2018. Som vanligt gäller också att ta del av aktuella NOTAM innan flygning då det kan förekomma fler restriktioner än de som framgår i AIP SUP. För VFR-trafik till och från Kalmar Flygplats finns i nuläget

Distanskurs PPL/LAPL

Distanskurs PPL/LAPL

Nu kan vi erbjuda distanskurs för PPL- och LAPL-teori. Kräver endast deltagande vid 8 tillfällen varav hälften är för skolprov. Resten läser du själv på distans med hjälp av en webbsida som innehåller allt kursmaterial. Anmälan görs till skolchef Christer Siverud.