Introduktionsflygning (Presentflygning)Prova på med Flyglärare (Har tankar på att ta ett eget flygcertifikat)

123

30 minuter (Sätt upp mej på listan, flygs en Lördag i månaden)60 minuter (Här kan du ha önskemål om vilken dag och tid)