Nedan information är för piloter med LAPL(S) eller SPL och som är intresserad av att ta LAPL(A).

Krav
1. Kravet för att erhålla LAPL(A) är att segelcertifikatet SPL eller LAPL(S) är giltigt och att giltigt medical lägst klass LAPL finns.
2. Dessutom ska du ha flugit minst 21 timmar TMG.
3. Vid uppflygningen gör kontrollanten ett muntligt prov i ämnena 020 Luftfartyg generellt, 070 Operativa procedurer och 033 Färdplanering. Måldokument för respektive ämne finns på Transportstyrelsens hemsida:Måldokument
4. Segelflygare bör särskilt repetera teori om: korrekt radiokommunikation, luftrumstyper med VFR minima i olika luftrum, väjningsregler, planeringsminima, färdplanering, höjdmätarinställningar och höjdhållning. Bara påpekande baserat på erfarenhet..

Utbildning
1. Utbildningen genomförs på Kalmar flygklubbs DA20 Katana med 100hk Rotax på Kalmar flygplats.
2. Minsta utbildningskravet är 3 timmar med 10 DK och 10 EK landningar. Räkna med ca 7-10 timmar beroende på flygtrim och tidigare erfarenhet.
3. Före utbildningsstart ska flygplanets handbok POH läsas igenom och ”tekniskt prov” göras. Dessa dokument finns på Kalmar FK hemsida – Klubben – Våra flygplan
4. Utbildningen tar normalt 2-3 dagar beroende på väder. Uppflygningen planeras in därefter och görs på en dag.

Kostnader
1. För att börja utbildningen krävs medlemskap i Kalmar FK. Kostar 1750kr om inte medlem i annan KSAK klubb annars 600kr för gästmedlemskap.
2. Utbildningskostnad för flygplanet är 950kr/flygtim för medlem plus instruktörsarvode som är 500kr/tim.
3. Innan utbildningen påbörjas ska inbetalning som täcker medlemsavgift och 5 tim flygning plus markutbildning göras till Kalmar FK bankgiro 462-7808, alltså 10.000kr. Ev överskott eller underskott regleras i samband med avslut av utbildningen.
5. Kostnad för uppflygning tillkommer (ca 3000kr).
6. Boende finns i Kalmar med bra bussförbindelse till flygplatsen. Mycket enkelt boende finns på flygklubben.

Anmälan och frågor
1. Görs till Skolchefen Christer Siverud, christer@sivek.se