Magnus Hellström
, ordförande
ordf@kfk.se

 

 


Hans Bäck
, vice ordförande

 

 

 


Hans Alvarsson

hansilenhovda@gmail.com

 

 


Mats Eriksson
, kassör
072 – 732 58 58
mats.t.eriksson@telia.com

 

 


Anders Thulin
, sekreterare
070 – 628 21 77
andersthulin5@gmail.com

 

 


Jonas Rudman
, suppleant
070 – 553 54 11
jonas@ekopellets.se

 

 


Niclas Möller
, suppleant, vice kassör
070 – 339 18 22
niclasmoller@me.com

 

 


David Hild
, suppleant
0739 – 906 106
hild.david@gmail.com

 

 


Christiane Schinabeck
, suppleant, vice sekreterare

 

 

 


Filip Wiberg
, suppleant, webbansvarig
webb@kfk.se

 

 

Övriga funktioner


Martin Hoffmann
, motorflygchef
070 – 303 40 12
martin.h4u@gmail.com