Hans Bäck
, ordförande
ordf@kfk.se


Micael Roxenhall
, vice motorflygchef, vice sekreterare
070 – 631 75 01
roxenhall@hotmail.com


Allan Fredriksson
, kassör
070 – 296 78 73
allan.fredriksson@hotmail.com


Jonas Rudman
, vice kassör, vice studieansvarig
070 – 553 54 11
jonas@ekopellets.se


Anders Thulin
, sekreterare
070 – 628 21 77
andersthulin5@gmail.com


Margit Pennerup
, vice ordförande
073 – 202 11 11
m@pennerup.net


Martin Hoffmann
, motorflygchef
070 – 303 40 12
martin.hoffmann@spray.se


Mats Strömberg

stromberg.mats@telia.com


Filip Wiberg
, suppleant, webbansvarig
073 – 930 52 75
webb@kfk.se


Hans Alvarsson
, suppleant
hansilenhovda@gmail.com