SE-LOP debiteras enligt tachometer vid privat flygning och FFK, skolning enligt blocktid. SE-MBI och SE-MJN enligt airbornetid vid privat flygning och FFK, skolning enligt blocktid. Priserna anges i svenska kronor. Med skolning avses lärarledd flygning för elev utan certifikat. Tänk på att ange ditt OCR-nummer vid inbetalning!

FlygplanMedlemMedlem med tusenlappSkolning medlemSkolning medlem med tusenlapp
SE-MBI1100 kr1000 kr1900 kr1800 kr
SE-MJN1100 kr1000 kr1900 kr1800 kr
SE-LOP1450 kr1350 kr2250 kr2150 kr