SE-LOP debiteras enligt tachometer vid privat flygning och FFK, skolning enligt blocktid. SE-MBI och SE-MJN enligt airbornetid vid privat flygning och FFK, skolning enligt blocktid. Priserna anges i svenska kronor. Med skolning avses lärarledd flygning för elev utan certifikat. Tänk på att ange ditt OCR-nummer vid inbetalning!

FlygplanMedlemMedlem med tusenlappSkolning medlemSkolning medlem med tusenlapp
SE-MBI950 kr850 kr1750 kr1650 kr
SE-MJN950 kr850 kr1750 kr1650 kr
SE-LOP1300 kr1200 kr2100 kr2000 kr