Distanskurs PPL/LAPL

Distanskurs PPL/LAPL

Nu kan vi erbjuda distanskurs för PPL- och LAPL-teori. Kräver endast deltagande vid 8 tillfällen varav hälften är för skolprov. Resten läser du själv på distans med hjälp av en webbsida som innehåller allt kursmaterial. Anmälan görs till skolchef Christer Siverud.