Fr o m 2018-11-08 gäller 130,805 för kontakt med ESMQ TWR (Kalmar Tornet). Detta på grund av nya krav på VHF-kanaler med 8,33 kHz kanalseparation.