Den 25-30 maj genomförs den militära flygövningen FVÖ 18 i vårt närområde. Information om övningen och de upprättade restriktionsområdena finns i AIP AIRAC SUP 37/2018. Som vanligt gäller också att ta del av aktuella NOTAM innan flygning då det kan förekomma fler restriktioner än de som framgår i AIP SUP.

För VFR-trafik till och från Kalmar Flygplats finns i nuläget inga andra restriktioner än de som framgår av AIP SUP men trafiken kan komma att begränsas vid behov.

Platta 2 kommer att var avstängd under övningen och besökande mindre flygplan hänvisas att parkera på platta 3 utanför flygklubben. Tankanläggningen (100LL) på platta 2 kommer dock vara tillgänglig.