Händelserapportering är en viktig del av klubbens flygsäkerhetsarbete och skall numera göras via funktionen IRS i myWebLog. Om du är osäkert på hur man gör så finns en instruktion under klubbestämmelser.